BOOGALOO ROAD - ELLER FINNS DET ESPRESSO I HARADS?

en film av

Runar Enberg & Marianne Söderberg

 

BOOGLAOO ROAD

a film by

Runar Enberg & Marianne Söderberg

 

Här kommer några bilder vi tog vid inspelningen av Boogaloo Road - eller finns det espresso i Harads? Klicka på bilden om du vill se den i större format.

Bellow you'll find some pictures we took under the recording of Boogaloo Road. Please click on the picture if you want to see it in a larger size.

 

tn_TBtak.jpg (3934 bytes) Tim Hagans och Bob Belden på taket av Sony Studios på Manhattan, New York

Tim Hagans and Bob Belden on the roof of the building where Sony Studios is located on Manthattan, New York.

tn_timskrap.jpg (5209 bytes) Tim Hagans downtown New York.
tn_timvil.jpg (5454 bytes) Tim Hagans utanför Village Vanguard, New York.

Tim Hagans outsiden Village Vanguard, New York.

tn_bobblue.jpg (4205 bytes) Bob Belden, producent/saxofonist på Blue Note Records kontor i New York.

Bob Belden, producer/saxophone player on Blue Note Records office, New York.

tn_brucekon.jpg (4489 bytes) Bruce Lundwall, chef Blue Note Records.

Bruce Lundwall, director of Blue Note Records.

tn_joel.jpg (4001 bytes) Joe Lovano i ett gig inför kameran med Tim Hagans.

Joe Lovano on a "gig" in front of the camera with Tim Hagans.

tn_joespel.jpg (4711 bytes) Joe Lovano i ett gig inför kameran med Tim Hagans.

Joe Lovano on a "gig" in front of the camera with Tim Hagans.

tn_bruce2.jpg (5655 bytes) Bruce Lundwall, chef Blue Note Records.

Bruce Lundwall, director of Blue Note Records.

tn_timlov.jpg (5677 bytes) Tim Hagans utanför Village Vanguard inför en spelning med Joe Lovano's nonette.

Tim Hagans outside Village Vanguard before a gig with Joe Lovano and his nonette.

tn_timrod.jpg (3151 bytes) Tim Hagans utanför Sony Studios, New York.

Tim Hagans outside Sony Studios, New York.

 

HOME (svenska) HOME (English)
Boogaloo Road - första sida Boogaloo Road - first page

                        H


© Naud Production AB

knapp2.GIF (4573 bytes)