DAGAR VID ÄLVEN

en film av Runar Enberg

Del 3: Industrisamhället

Förändringens vindar har blåst starka de senaste 20 åren. Det mäktiga industrisamhället, som revolutionerat mänsklighetens liv på jorden på gott och ont, skakar betänkligt i sina fogar. Den tekniska revolution som pågått har gjort att många människor förlorat sina arbeten, detta samtidigt som jordens befolkning vuxit. Urbaniseringen har med kraft pågått i cirka 40 år och makt- koncentration blir allt mera påtaglig. Det lilla industriföretaget på orten har inte längre en marknad i sin närhet som utgör grunden till dess existens. Genom de ekonomiska omvälvningarna har ägarstrukturen omdanats. Den s.k. marknaden är förmodligen den största maktfaktorn i samhället och den traditionella politiska makten är reducerad.
Dessutom har medias makt ökat betydligt och spelar en allt starkare roll i samhället och det politiska livet. Idag finns ägarna på aktiebörserna och de gamla ägarna, "fabrikörerna", är dess marionetter utan egentlig makt.
Så finns där arbetarna som samtidigt som världen öppnats sig är färre och har kanske mindre möjlighet att kunna påverka sitt liv och sitt arbete än tidigare. Fackföreningarna genomgår en förändring och den gamla uppdelningen med fack och företag som två motståndare har i hög grad försvunnit. Samtidigt som inflytandet på vissa plan ökat har möjligheten till reell påverkan minskat. Var står den enskilde arbetaren i ett samhälle där industrin spelar allt mindre roll, och där såväl han som facket tappat stor möjlighet att kunna påverka?
Löv färgade av hösten ligger på marken. I byn Hällnäs ligger det stora övergivna sjukhuset. Dess vackra fasad tornar upp sig i skogens höstfärger. I fönstren syns ingenting, bara speglingar av naturen. Det fina annexet stor på en höjd, öde, med sina pelare likt ett minne från forntida storhetstider. I träden lyser löven röda och gula och några av dem har fallit ned på marken.
Vindelälven flyter sakta förbi byn Hjuken. Där i byn bor Göran och Ewa-Marie Hedman samt deras fyra barn. Kameran panorerar över landskapet med skogen och bergen i fonden. Byn Hjuken kommer in i bild och kameran stannar när byn med Hedmans hus fyller bilden.
Göran Hedman är 44 år och arbetar som svetsare vid Cranab i Vindeln. Han är facklig förtroende man och det har han varit i många år. Under några år var han borta från Cranab då han ville pröva på något nytt, men så återvände han till företaget och trots att han heligt lovat att inte påta sig något fackligt förtroendeuppdrag tog det inte länge förrän arbetskamraterna hade övertalat honom.
Göran sitter på ett älgpass ute i skogen. Med geväret färdigt för att avlossas pratar Göran om hur det känns att det företag han arbetar på är uppköpt av ett stort utländskt företag, Partek. Vem styr egentligen en arbetsplats som Görans? Hur är det att vara svetsare idag, är det ett jobb med låg status?

Hällnäs Sjukhus.
Ewa-Marie går omkring i lokalerna. Hon är 41 år gammal och hon var bara 15 år då hon träffade Göran. Hon har fött fyra barn. Hon minns tillbaka och hon berättar om hur det är att arbeta som sjuksköterska idag. Hon berättar om hur sjukvården som från att ha varit den stora arbetsgivaren i kommunen nu är rejält decimerad.
Hällnäs Sjukhus och Hälsocenter i Vindeln är båda nedlagda. Hällnäs Sjukhus står övergivet och i Hälsocenter finns numera ett Hotell. Ewa-Marie har en tjänst på Vindelns Sjukhem, där man arbetar med vård av äldre, men hon känner att hon är på väg att bli utbränd. Vi ser närbilder från Ewa-Maries sjukhem. Det är fötter, gamlas händer, korridorer etc. Där finns också en droppflaska som släpper sin vätska ned i slangen.
I hösten på Vindelns kyrkogård begravs en människa. Ewa-Marie sitter och pratar på ett sjukrum med en gammal kvinna. Men nu vill hon ha en förändring, hon vill gå vidare. Därför har hon börjat studerar för att bli distriktssköterska, men finns då någon framtid inom vården alls? Hjälper det att bli distriktssköterska egentligen?
Det finns en stig genom en mer än manshög tunnel under riksvägen. En dag kommer Göran, Ewa-Marie och döttrarna Maria och Helena gående genom tunneln. En stund senare kommer de upp på en smal sandås. Snart är de framme på en höjd där de sätter sig ned på en bänk och dukar fram fika. Men vad gör dom egentligen där?
Hösten blir sen, marken fryser. Nu börjar snön sakta att falla. Naturen går in i en ny tid och älven flyter vidare mot staden och havet.

Sammanfattning
Synopsis Del 1: Samerna/Nybyggaren
Synopsis Del 2: Bonden
Synopsis Del 4: Informationssamhället/Staden
Synopsis: Form
Produktionsuppgifter
Team
Bilder från inspelning av "Dagar vid älven"
Presszonen
Premiärfesten
Dagboken
"Dagar vid älven"-Huvudsida
FILMER
HOME


©  1997 Naud Production AB

knapp2.GIF (4573 bytes)

"Dagar vid älven" sponsras av:

BILBOLAGET.GIF (1843 bytes)

i Västerbotten