DAGAR VID ÄLVEN

en film av Runar Enberg

Del 2: Bonden

Nedanför odlingsgränsen men fortfarande långt från de bördiga åkrarna vid kusten lever familjen Lindberg. Han, Lasse, är bonde och skogsbrukare. Hon, Britta, driver en syateljé och en butik men andra kvinnor. De har tre barn; Johan, Johanna och Jenny.
Familjen Lindberg är en familj som lever på den ekonomiska marginalen men som har en stark sammanhållning och en orubblig kraft till överlevnad.
När vi kommer till familjen Lindberg har sommaren just börjat. Älven glider sakta förbi deras by. På en ö i älven firar människor midsommar med dans runt stången. De sjunger och är glada. 
Med knappt 20 kor och några tjurar har Lasse svårt att få allting att gå ihop. Han arbetar 3600 timmar om året och tjänar 10 kronor i timmen. Varför håller han på? Vad är det som driver en människa att fortsätta arbeta under så svåra villkor?
Lasse har en stor kärlek till sina djur och till den jord han brukar. Han besitter kunskaper som att med hjälp av slagrutan exakt kunna säga var en vattenåder går. Lasse och Johan har en förmåga att få "allt" till liv via deras händer. Johan letar upp gamla mopeddelar på någon skrot eller i något gammalt förråd. Han bär hem dom, renoverar och säljer. Han driver byns radio och TV-verkstad och han föder upp kaniner.
Britta driver tillsammans med sin svägerska en syateljé och är de representanterr för symaskiner. I samhället finns butiken hon driver med några andra kvinnor. Tillsammans är de överrens om att barnen skall få utvecklas i sin egen riktning och som själva finns där som stöd när något går fel.
På familjen Lindbergs gård föds kalvar, en dag dör en ko och blir föda för det lokala turistföretaget och dess hundar, en annan dag skall gårdens tupp gå till slakt och 10-åriga Jenny skall hjälpa till och flå den. På gården finns också liv när barnen leker och där en yster kalv får dra unga Jenny en liten sulky medan syster Johanna hjälper till. På åkern rullar traktorerna med Lasse och Johan bakom ratten. Vad som till en början såg ut som en övergiven by visar sig ha livskraft och vitalitet. Ännu kan man inte räkna ut dessa människor.

 

 

 

 

 

Sammanfattning
Synopsis Del 1: Samerna/Nybyggaren
Synopsis Del 3: Industrisamhället
Synopsis Del 4: Informationssamhället/Staden
Synopsis: Form
Produktionsuppgifter
Team
Bilder från inspelningen av "Dagar vid älven"
Presszonen
Premiärfesten
Dagboken
"Dagar vid älven"-Huvudsida
FILMER
HOME


© 1997 Naud Production AB

knapp2.GIF (4573 bytes)

"Dagar vid älven" sponsras av:

BILBOLAGET.GIF (1843 bytes)

i Västerbotten